Надаємо роз’яснення щодо повноважень інспекції

З метою належного реагування на звернення громадян, запити організацій та установ Державна екологічна інспекція у Миколаївській області роз’яснює межі повноважень інспекції щодо проведення  заходів державного нагляду (контролю).

У своїй діяльності інспекція керується виключно Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, іншими законодавчими актами України, Положенням про інспекцію у Миколаївської області, затвердженим Наказом Держекоінспекції України від 28.04.2020 № 124.

Питання проведення планових заходів державного нагляду (контролю) врегульовано Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Статтею 5 Закону визначено, що планові заходи проводяться згідно з річними планами. План здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на відповідний плановий період для всіх органів державного нагляду (контролю) затверджує Державна регуляторна служба України, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та вносить відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

У зв’язку із введенням в дію Закону України від 17.03.2020 № 530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», проведення планових заходів державного нагляду (контролю) призупинено.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» підставами для здійснення позапланових заходів є:

- подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю);

- виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб’єктом господарювання у документі обов’язкової звітності;

- перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю);

- неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд без повноважних причин;

- доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими систематичними порушеннями та/або настання події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

- настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання;

- обґрунтоване звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду. З питань дотримання суб’єктами господарювання вимог природоохоронного законодавства таким державним органом виступає Державна екологічна інспекція України.

Звернення фізичної особи може бути надіслане особисто або через законного представника, звичайною поштою або на електронну адресу інспекції (myk@dei.gov.ua). У зверненні обов’язково необхідно зазначити наступне: Прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання, інформацію для зворотного зв’язку, суть порушення, інформацію щодо назви, коду ЄДРПОУ та місця провадження діяльності суб’єкта господарювання, що спричинює негативний вплив на навколишнє природне середовище, дату і підпис. Для відправки електронною поштою необхідно зробити все теж саме, сканувати документ і надіслати на електронну адресу інспекції. Також заявник має можливість звернутись на телефонну «гарячу лінію» інспекції (0512)53 58 42.

eкологічна мапа

Стихійне сміттєзвалище? Не знаєте куди звернутись? Повідомте нам та відслідковуйте статус вирішення!
Залишити звернення