Держекоінспекція нагадує про настання строку надання інформації

Для належної експлуатації автотранспортних засобів необхідні моторні мастила (оливи), які час від часу варто замінювати, залишки злитих відпрацьованих мастил потребують особливого поводження.

Відпрацьовані мастила належать до небезпечних відходів. На це вказує, зокрема, пункт 42 Жовтого переліку відходів, затвердженого постановою КМУ від 13.07.2000 року № 1120. У ньому йдеться про відпрацьовані нафтопродукти, непридатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші).                                                    

Правила збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив) встановлює порядок, затверджений Постановою КМУ від 17.12.2012 року № 1221. Саме він містить термін «відпрацьовані мастила» – це гідравлічні, моторні, трансмісійні та інші мастила (оливи), гальмівні та інші рідини для ізоляції і теплопередачі, які стали непридатними для такого використання, для якого вони спочатку призначалися, включені як небезпечні відходи до розділу А Жовтого переліку відходів і поводження з якими здійснюється за умови наявності у суб’єкта господарювання ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами.

Дія Порядку № 1221 поширюється на суб’єктів господарювання всіх форм власності, у процесі діяльності яких на території України утворюються відпрацьовані мастила (оливи).

Суб’єкти господарювання мають щокварталу до 10 числа наступного місяця подавати до Держекоінспекції інформацію про стан поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) за формою згідно з додатком 5 до Порядку № 1221.

За порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів з порушенням установлених строків, а також порядку подання такої звітності встановлена відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Водночас, відповідно до статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»,  неподання у встановлений термін документів обов’язкової звітності суб’єктом господарювання без поважних причин є підставою для проведення позапланової перевірки.

eкологічна мапа

Стихійне сміттєзвалище? Не знаєте куди звернутись? Повідомте нам та відслідковуйте статус вирішення!
Залишити звернення