Чи складати підприємству Паспорти відходів?

Навколо питань щодо необхідності складання підприємствами паспортів відходів сьогодні виникають різні спекуляції. Зустрічаються випадки, коли підприємствам розповідають про важливість та необхідність складання паспортів відходів, або технічних паспортів відходів.

Підприємства починають розробляти ці паспорти, зіштовхуються з труднощами, шукають, хто їм допоможе в цьому питанні.

 

            Відповідно до ст. 26 Закону України «Про відходи» Державному обліку та паспортизації підлягають в обов’язковому порядку всі відходи, що утворюються на території України і на які поширюється дія цього Закону.        Державний облік та паспортизація відходів здійснюються у Порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

         Так, відповідно до п.9 діючого Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів, затвердженого Постановою КМУ 01.11.1999 за №2034, паспортизація відходів ведеться підприємствами з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними. 

         Паспортизація відходів передбачає складення і ведення паспортів відходів, паспортів місць видалення відходів, реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів відповідно до державного класифікатора ДК 005-96 «Класифікатор відходів» та номенклатури відходів. 

         Форми паспортів відходів та інструкції щодо їх ведення розробляються Мінприроди за участю інших зацікавлених центральних органів виконавчої влади і затверджуються ним за погодженням з МОЗ.

         На сьогоднішній день форма паспорту відходу та інструкція щодо його ведення не розроблена та не затверджена у відповідності до вимог  Порядку.

         Також, слід зазначити, що добровільно складати Технічні паспорти відходів підприємствам не забороняється.

eкологічна мапа

Стихійне сміттєзвалище? Не знаєте куди звернутись? Повідомте нам та відслідковуйте статус вирішення!
Залишити звернення