Перелік законодавства та нормативно-правових документів в сфері охорони навколишнього природного середовища

Перелік законодавчих та нормативно правових документів в сфері охорони навколишнього природного середовища:

 

найменування

дата та номер

1

Лісовий кодекс України

21 січня  1994 року

№ 3852-XII

2

Кодекс України про надра

27 липня 1994 року

№ 132/94-ВР

3

Водний кодекс України

06 червня 1995 року

№ 213/95-ВР

4

Земельний кодекс України

25 жовтня 2001 року

№ 2768-III

5

Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”

27 лютого 1991 року
№ 791а-XII

6

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”

25 червня 1991 року
№ 1264-ХІІ

7

Закон України “Про природно-заповідний фонд України”

16 червня 1992 року
№ 2456-XII

8

Закон України “Про охорону атмосферного повітря”

16 жовтня 1992 року
№ 2707-ХII

9

Закон України “Про екологічну експертизу”

09 лютого 1995 року
№ 45/95-ВР

10

Закон України “Про страхування”

07 березня 1996 року
№ 85/96-ВР

11

Закон України “Про відходи”

05 березня 1998 року
№ 187/98-ВР

12

Закон України “Про металобрухт”

05 травня 1999 року
№ 619-XIV

13

   Закон України “Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону”

10 лютого 2000 року
№ 1436-III

14

Закон України “Про мисливське господарство та полювання”

22 лютого 2000 року
№ 1478-ІІІ

15

Закон України “Про тваринний світ”

13 грудня 2001 року
№ 2894-ІІІ

16

Закон України “Про Червону книгу України”

07 лютого 2002 року 
№ 3055-ІІІ

17

Закон України “Про охорону земель”

19 червня 2003 року
№ 962- IV

18

Закон України “Про державний контроль за використанням та охороною земель

19 червня 2003 року
№ 963- IV

19

Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

01 липня 2004 року
№ 1952- IV

20

Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження”

21 лютого 2006 року
№ 3447-IV

21

Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

05 квітня 2007 року 
№ 877-V

22

  Закон України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”

19 травня 2011 року
№ 3392-VI

23

Закон України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”

08 липня 2011 року
№ 3677-VI

24

Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність”

05 червня 2014 року
№ 1314-VII

25

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»

15 січня 2015 року

№ 124- VIIІ

25

Санітарні правила в лісах України, затверджені  постановою Кабінету Міністрів України

27липня 1995року

№ 555 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 26 жовтня 2016 року № 756)

26

Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України

29 лютого 1996 року
№ 269

27

   Порядок заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

23 квітня 1996 року
№ 449

28

Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

11 вересня 1996 року
№ 1100

29

Порядок ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

31 серпня 1998 року
№ 1360

30

Правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

18 грудня 1998 року
№ 2024

31

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України

25 березня 1999 року 
№ 465

32

   Порядок ведення державного обліку та паспортизації відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

01 листопада 1999 року
№ 2034

33

Порядок ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

13 грудня 2001 року
№ 1655

34

Правила відтворення лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України

01 березня 2007 року
№ 303

35

Правила поліпшення якісного складу лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України

12 травня 2007 року 
№ 724

36

Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

23 травня 2007 року 
№ 761

37

 Правила рубок головного користування в гірських лісах Карпат, затверджені постановою Кабінету Міністрів України

22 жовтня 2008 року 
№ 929

38

Типовий договір договору оренди водних об’єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

29 травня 2013 року

№ 420

39

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

01 серпня 2013 року
№ 927

40

Порядок здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України

25 листопада 2015 року

№ 992

41

Порядок подання декларації про відходи та її форми, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

18 лютого 2016 року
№ 118

42

   Порядок подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

08 липня 2015 року
№ 474 


43

   Положення про єдині державні знаки та аншлаги на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України, затверджене наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

29 березня 1994 року 
№ 30

44

Форма реєстрової карти об'єктів  утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкція щодо її  складання,

затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

17 лютого 1999 року

№ 41

45

Правила промислового рибальства в рибогосподарських водних об’єктах України, затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України

18 березня 1999 року  

№ 33

46

Тимчасові правила промислового рибальства в басейні Азовського моря, затверджені Державним комітетом рибного господарства України

31 грудня 1999 року
№ 172

47

Порядок визначення територій для охорони та відтворення мисливських тварин (відтворювальних ділянок), затверджений наказом Держкомлісгоспу

22 січня 2004 року
№ 4

48

Інструкція про зміст та складання документації державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, затверджена  наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

16 лютого 2005 року
№ 67

49

Положення про Проекти організації території установ природно-заповідного фонду України, затверджене наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

06 липня 2005 року  № 245 (у редакції   від 21 серпня 2014 року № 273)

50

Інструкція про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах, затверджена  наказом Державного комітету рибного господарства України

15 січня 2008 року

№ 4

51

Інструкція про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду  загальнодержавного значення, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

24 січня
2008 року

№ 27

52

Правила технічної експлуатації установок очистки газу, затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

    06 лютого 2009 року     

№ 52

53

Правила рубок головного користування, затверджені наказом Державного комітету лісового господарства України

23 грудня 2009 року
№ 364

54

Інструкція про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками, затверджена наказом Державного комітету України із земельних ресурсів

18 травня 2010 року

№ 376

55

Інструкція з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів, затверджена наказом Державного комітету лісового господарства України

19 серпня 2010 року 
№ 260

56

Порядок утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах, затверджений наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

30 вересня 2010 року 
№ 429

57

 Правила експлуатації полігонів побутових відходів, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України

01 грудня 2010 року

№ 435

58

Положення про правила проведення полювань, поводження із зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин, затверджене наказом Мінагрополітики України

17 жовтня 2011 року

№ 549

59

Правила експлуатації об’єктів поводження з побутовими відходами, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

04 травня 2012 року
№ 196

60

Правила використання корисних властивостей лісів, затверджені Міністерством аграрної політики та продовольства України

14 серпня 2012 року 
№ 502

61

  Регламент подання інформації про проведення рубок деревини у лісах, затверджений

наказом Міністерства екології та природних ресурсів України

05 березня 2013 року № 91

62

  Порядок розроблення водного об’єкта, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України

18 березня 2013 року
№ 99

63

 Інструкція про вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи, затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України

08 лютого 2014 року
№ 60

64

Порядок ведення державного обліку водокористування, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України

16 березня 2015 року
№ 78

65

Інструкція про селекційний відстріл мисливських тварин, затверджена наказом  Міністерства аграрної політики та продовольства України

07 лютого 2014 року
№ 57

eкологічна мапа

Стихійне сміттєзвалище? Не знаєте куди звернутись? Повідомте нам та відслідковуйте статус вирішення!
Залишити звернення