Сектор державного ринкового нагляду

Штатна чисельність - 2

Завідвач сектору - Мацуєв Микола Миколайович

Тел.: (0512) 53-58-42, адреса електронної пошти: myk@dei.gov.ua

Основні функції

1)      здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами-нерезидентами вимог законодавства про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції та інші завдання, в межах компетенції Сектору;

2) прийняття участі у проведенні планових та позапланових перевірках додержання вимог природоохоронного законодавства, у сфері державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції, Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», інших нормативно-правових актів що регулюють відносини в цій сфері, у тому числі технічних регламентів;

3)   розроблення проектів секторальних планів ринкового нагляду, подає їх на затвердження  начальнику Інспекції, здійснює моніторинг виконання та перегляд таких планів;

4)  здійснення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, моніторингу причин і кількості звернень споживачів (користувачів) про захист їх права на безпечність продукції, віднесеної до сфери відповідальності Держекоінспекції (далі - продукція), причин і кількості нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок користування такою продукцією;

5)      проведення перевірок характеристик продукції, у тому числі забезпечення відбору зразків продукції та проведення їх експертизи (випробування);

6)  проведення перевірок додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарки, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, яка не відповідає встановленим вимогам, а у визначених Законом України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» (далі - Закон) випадках надання приписів про негайне усунення порушень вимог щодо представлення такої продукції та прийняття  рішення про негайне припинення представлення цієї продукції за місцем проведення відповідного ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, проведення перевірки виконання суб'єктами господарювання відповідних приписів та рішень;

7)  прийняття у випадках та порядку, визначених Законом, рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, здійснення контролю стану виконання суб'єктами господарювання цих рішень;

8)   здійснення моніторингу дій суб'єктів господарювання щодо вилучення з обігу та/або відкликання продукції, щодо якої прийнято рішення про вилучення з обігу та/або відкликання;

9)  прийняття, у передбачених Законом випадках, рішення про знищення продукції або приведення її в інший спосіб у стан, який виключає використання цієї продукції;

10) вжиття відповідних заходів щодо своєчасного попередження споживачів (користувачів) про виявлену органами ринкового нагляду небезпеку, яку становить продукція

             

eкологічна мапа

Стихійне сміттєзвалище? Не знаєте куди звернутись? Повідомте нам та відслідковуйте статус вирішення!
Залишити звернення