Сектор управління персоналом

Штатна чисельність - 3

Завідувач сектору - Марущак Ольга Миколаївна

Тел.: (0512) 53-58-42, адреса електронної пошти: myk@dei.gov.ua


Основні функції

1) організовує роботу щодо розробки структури державного органу;

2) вносить пропозиції начальнику Інспекції з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

3) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

4) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в Інспекції та вносить відповідні пропозиції начальнику;

5) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

6) розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;

7) за дорученням керівника Інспекції перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в державному органі;

8) разом з іншими структурними підрозділами державного органу:

організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

·     опрацьовує штатний розпис державного органу;

·  спільно з сектором бухгалтерського обліку та фінансів організовує роботу щодо мотивації персоналу Інспекції;

·   забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

·   організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

9) здійснює планування професійного навчання державних службовців Інспекції;

10) узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції начальнику Інспекції;

11) разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

        12) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

            13) здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в державному органі, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників в підпорядкованих організаціях, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ

eкологічна мапа

Стихійне сміттєзвалище? Не знаєте куди звернутись? Повідомте нам та відслідковуйте статус вирішення!
Залишити звернення