Відділ державного екологічного нагляду (контролю) тваринного світу та біоресурсів

Штатна чисельність - 5

В.о. начальника відділу - Лижник  Віталій Олегович

Тел.: (0512) 53-58-42, адреса електронної пошти: myk@dei.gov.ua

Основні функції

       Державний нагляд (контроль) за додержанням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог законодавства:

        1) про раціональне використання, відтворення і охорону об’єктів тваринного світу, зокрема щодо:

- регулювання чисельності диких тварин;

- використання і відтворення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин, занесених до Червоної книги України;

- утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах;

- наявності документів, що підтверджують законність набуття диких тварин, у тому числі тих, що занесені до Червоної книги України;

- наявності дозвільних документів на утримання та розведення диких тварин;

- охорони середовища перебування, шляхів міграції, переселення, акліматизації і схрещування диких тварин;

-  ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного світу та знарядь їх добування;

- захисту диких тварин від жорстокого поводження;

- законності набуття у приватну власність об’єктів тваринного світу;

      2) про охорону, використання і відтворення риби та інших водних живих ресурсів;

      3) щодо дотримання правил створення, поповнення, зберігання, використання та державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій і торгівлі ними;

     4) з питань дотримання положень Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES);

     5)  під час ведення мисливського господарства та здійснення полювання;

     6)  про збереження об’єктів тваринного світу, занесених до Червоної та Зеленої книг України, формування, збереження і використання екологічної мережі;

    7) щодо наявності дозволів, лімітів та квот на спеціальне використання природних ресурсів, дотримання їх умов.

eкологічна мапа

Стихійне сміттєзвалище? Не знаєте куди звернутись? Повідомте нам та відслідковуйте статус вирішення!
Залишити звернення