Відділ інструментально-лабораторного контролю

Штатна чисельність - 10

Начальник відділу - Кабашна Наталя Анатоліївна

Тел.: (0512) 53-58-42, адреса електронної пошти: myk@dei.gov.uaОсновні функції відділу


         1.   Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині  здійснення  делегованих  їм  повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно  від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами – нерезидентами вимог законодавства:

         про охорону земель, зокрема щодо:
    здійснення заходів із запобігання забрудненню земель хімічними речовинами, відходами, 
стічними  водами;
    додержання екологічних  нормативів  з  питань використання та охорони земель;
       про охорону, раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів, 
зокрема щодо:
 наявності та додержання умов дозволів, установлених нормативів гранично допустимого 
скидання  забруднюючих речовин, лімітів забору і використання  води та скидання забруднюючих
речовин;

ведення водокористувачами обліку забору та використання вод, здійснення контролю за якістю і кількістю скинутих у водні об’єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та за якістю води водних об’єктів у контрольних створах, а також подання відповідним органам звітів;

здійснення водокористувачами заходів із запобігання забрудненню водних об'єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводяться з їх території;

дотримання регламентів скидання промислових забруднених стічних  чи  шахтних, кар'єрних, рудникових вод з накопичувачів, норм  і  правил  експлуатації технологічних  водойм (ставки - охолоджувачі теплових і атомних станцій,  рибоводні  ставки, ставки-відстійники та інші);

        про охорону атмосферного повітря, зокрема щодо:
   наявності та додержання умов дозволів на викиди  забруднюючих речовин;
   забезпечення безперебійної ефективної роботи і підтримання у справному стані споруд, 
устаткування та апаратури для очищення викидів забруднюючих речовин;
     додержання нормативів у галузі охорони атмосферного повітря
2. Проводить перевірки (у тому числі документальні) із застосуванням інструментально-
лабораторного контролю, складає відповідно до законодавства акти за результатами здійснення
державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства з питань, що належать до
компетенції Відділу, надає обов’язкові до виконання приписи щодо усунення виявлених порушень
вимог законодавства та здійснює  контроль за їх виконанням, здійснює лабораторні вимірювання
(випробування).

До складу відділу входить також Сектор радіаційного контролю,

завідувач сектору - Кондратьєв Михайло Миколайович

Тел.: (0512) 53-58-42, адреса електронної пошти: myk@dei.gov.ua


Основні функції Сектору Здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням територіальним органами центральних
органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади,
підприємствами,  установами та організаціями незалежно від форм власності і господарювання,
громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами-
нерезидентами вимог законодавства про радіаційну безпеку, зокрема щодо здійснення у пунктах
пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України перевірки дотримання вимог
законодавства про радіаційну безпеку у разі виявлення органом (підрозділом)Державної
прикордонної служби транспортних засобів, вантажів та іншого майна з перевищенням допустимого
рівня іонізуючого випромінювання та надання дозволу або заборони на пропуск через державний
кордон України транспортних засобів,вантажів та іншого майна за результатами такої перевірки

   

eкологічна мапа

Стихійне сміттєзвалище? Не знаєте куди звернутись? Повідомте нам та відслідковуйте статус вирішення!
Залишити звернення