Відділ державного екологічного нагляду (контролю) природно – заповідного фонду, лісів та рослинного світу

Штатна чисельність - 5

Начальник відділу - Лижник  Віталій Олегович

Тел.: (0512) 53-58-42, адреса електронної пошти: myk@dei.gov.ua


Основні функції

Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог законодавства:

1) про охорону і використання територій та об’єктів природно - заповідного фонду, зокрема щодо:

·       додержання режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

·       наявності лімітів і дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду та дотримання їх обсягів, відтворення природних ресурсів на території природно-заповідного фонду;

2) про охорону, захист, використання та відтворення лісів, зокрема щодо:

·       законності вирубки, ушкодження дерев і чагарників, знищення або ушкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розплідниках і на плантаціях, а також молодняку природного походження й самосівів на площах, призначених під лісовідновлення;

·       повноти та законності здійснених заходів щодо відтворення лісів, зокрема цінними та рідкісними породами дерев, породами, притаманними відповідному регіону, та повноти заходів з догляду за лісовими культурами на землях, призначених під відновлення лісу;

·       раціонального та невиснажливого використання лісових ресурсів;

·       добування продуктів лісу та використання лісових ресурсів;

·       здійснення комплексу необхідних заходів захисту для забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, шкідників і хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу, застосування пестицидів і агрохімікатів у лісовому господарстві та лісах;

·       використання полезахисних лісосмуг, водоохоронних і захисних лісових насаджень;

·       заготівлі деревини в порядку рубок головного користування та здійснення лісогосподарських заходів;

·       експлуатації нових і реконструйованих підприємств, цехів, агрегатів, транспортних шляхів, магістральних трубопроводів, комунальних та інших об’єктів, не забезпечених обладнанням, що запобігає шкідливому впливу на стан і відтворення лісів;

·       збереження корисної для лісу фауни;

3) про охорону, утримання і використання зелених насаджень;

4) про використання, охорону і відтворення об’єктів рослинного світу;

5) щодо дотримання правил створення, поповнення, зберігання, використання та державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій і торгівлі ними;

6) з питань дотримання положень Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES);

7) про збереження об’єктів рослинного та тваринного світу, занесених до Червоної та Зеленої книг України, формування, збереження і використання екологічної мережі;

      8) щодо наявності дозволів, лімітів та квот на спеціальне використання природних ресурсів, дотримання їх умов

eкологічна мапа

Стихійне сміттєзвалище? Не знаєте куди звернутись? Повідомте нам та відслідковуйте статус вирішення!
Залишити звернення