За порушення права державної власності на надра винні особи несуть відповідальність

Державною екологічною інспекцією у Миколаївській області під час здійснення державного нагляду (контролю) в сфері охорони навколишнього середовища постійно приділяється увага додержанню підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та господарювання, та громадянами вимог законодавства про використання та охорону надр, в межах компетенції, передбаченої статтею 202 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища». Зокрема, перевіряється законність користування надрами.

Згідно статті 13 Конституції України надра як природний ресурс, складають собою об’єкт  права власності  українського народу. Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.

Статтями 16, 19, 21 Кодексу України про надра передбачено, що користування надрами, у тому числі видобування підземних прісних вод, здійснюється на підставі спеціального дозволу на користування надрами.

Прісні підземні води — це природний ресурс із подвійним правовим режимом, а тому, використовуючи підземні води, слід керуватися і водним законодавством, і законодавством про надра

Чинним законодавством передбачено обов’язок отримання господарюючими суб’єктами як дозволу на спеціальне водокористування, так і спеціального дозволу на користування ділянкою надр. При цьому спеціальний дозвіл на користування надрами дає право на видобування підземних вод, а дозвіл на спеціальне водокористування — право на їх використання.

Відповідно до ст. 23 Кодексу України про надра землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, а також підземні води (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 кубічних метрів на добу.

Порушення законодавства про надра тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність (стаття 65 Кодексу України «Про надра»). Крім того, підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані відшкодувати збитки, завдані ними внаслідок порушень законодавства про надра, в розмірах і порядку, встановлених законодавством України (стаття 67 Кодексу України «Про надра»).

Державною екологічною інспекцією у Миколаївській області за період з початку поточного року за ознаками статті 47 «Порушення права державної власності на надра»  КУпАП було притягнуто до адміністративної відповідальності 14 осіб, в т.ч.: 12 осіб – за самовільне видобування корисних копалин (піску), та 2 осіб – за видобування підземних вод без відповідного дозволу на спецводокористування. Крім того, розраховано та пред’явлено до відшкодування шкоду, завдану винними особами внаслідок порушення права власності на надра, на суму понад 3,5 млн. грн.

Надра є унікальним природним об'єктом. Практично всі корисні копалини є невідновлюваними, а самі надра після змін, пов'язаних з їх використанням, можуть відновлюватися тривалий час. Зміни надр при використанні можуть впливати на інші природні об'єкти. Так, відпрацьовані виробки шахт з часом можуть осідати та призводити до змін у ландшафті, а також становити небезпеку для будівель. Відновлювані ресурси, наприклад, підземні мінеральні води, досить чутливі до змін у зонах їхнього формування. Безконтрольне видобування підземних вод тягне за собою просідання земної поверхні.

Охорона надр та їх раціональне використання є обов’язком кожного громадянина.   

eкологічна мапа

Стихійне сміттєзвалище? Не знаєте куди звернутись? Повідомте нам та відслідковуйте статус вирішення!
Залишити звернення